Taller Didàctic

Iniciativa de la Falla Borrull - Socors i Malalt de Falles per explicar i difondre què és un taller faller i com es fan les Falles.

La idea, per Óscar Villada

El primer pas per a fer una Falla és trobar la idea. L'artista Óscar Villada ens conta d'on trau les idees per a les seues Falles infantils. A més, ens conta quines Falles farà en 2011, per què fa Falles, com és un dia al seu taller i ens fa algunes recomanacions per a les Falles de l'any que ve. Moltes gràcies Óscar!